Naše ceny

Informovať sa môžete aj telefonicky:

+421 918 / 460-189                          +36 30 / 955-1147

Hlavnejšie ceny nájomného a ich podmienky:

  • Prenajímanie je najmenej na 7 dní
  • 330,-EUR/deň
  • Kaucia 3,300,-EUR alebo osobné auto zodpovedajúcej hodnote s ktrým ste pricestovali